LEKTURU i KOREKTURU čini tim profesionalnih lektorki, lektora, prevodilaca, diplomiranih filološkinja i filologa, sa dugogodišnjim lektorskim, prevodilačkim, profesorskim, novinarskim i uređivačkim iskustvom.

Namera nam je da Vaše jezičke nedoumice razrešimo brzo i tačno. Svi tekstovi namenjeni objavljivanju, ličnoj ili poslovnoj komunkaciji zahtevaju stručnu proveru pre odlaska u štampu ili postavljanja na sajt, kako bi svetlost dana ugledali u najčistijoj pisanoj formi, a vaš rad kvalitetom izdvojili u moru drugih.

 

Lektura i korektura

broj lektorskih strana

1

1-10

10-50

50-100

preko 100

lektura i korektura

5

3

2,5

2

1,5

redaktura

3-5

Napomene:

 • Cene važe za jednu lektorsku stranu, koju čini 1800 karaktera sa proredom
 • Cena usluge se smanjuje sa povećanjem broja lektorskih strana za obradu
 • Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti
 • Odrada stručnih tekstova povećava cenu usluge za 20%
 • Finalno definisanu cenu usluge klijenti mogu očekivati nakon uvida lektorskog tima u dostavljeni tekst

Prevod

broj strana

 

1-5

5-10

10-50

50-100

preko 100

sa engleskog na srpski

6 5 4 3,5 3

sa srpskog na engleski

7 6 5,5 5 5

sa francuskog na srpski

6 6 5,5 5,2 5

sa srpskog na francuski

6 6 5,5 5,2 5

sa ruskog na srpski

6,5
6 5,5 5 4,5

sa srpskog na ruski

7 6,5 6 5,5 5

sa italijanskog na srpski

5 4 3,5 3 2,5

sa srpskog na italijanski

6 5 4,5 4 3,5

sa španskog na srpski

6 6 5,5 5,2 5

sa srpskog na španski

7  6 5,5 5 5

sa portugalskog na srpski

 8  7  6 6 6

sa srpskog na portugalski

 10 9 8 8 8

sa slovenačkog na srpski

 5 4,8 4,5 4 4

sa srpskog na slovenački

 5 4,8 4,5 4 4

sa hebrejskog na srpski

 12 11 10 10 10

sa srpskog na hebrejski

 12 11 10 10 10

Napomene:

 • Prevodilac odgovara za ispravnost prevoda
 • Svi prevodi su lektorisani po važećem pravopisu za jezik na koji se prevodi
 • Uslugu lekture i korekture tekstova na stranom jeziku možemo ponuditi i odvojeno i nezavisno od usluge prevođenja. 
 • Usluga lekture i korekture tekstova na stranom jeziku iznosi 40% od cene prevoda za određeni tekst.
 • Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti

Tehnička obrada teksta

broj strana

1

1-10

10-50

50-100

preko 100

prelom teksta

2,5

      2,2   

2

1,5

1

prelom teksta sa slikama i ilustracijama

5

 4

2,5

2

1,8

dizajn korica

20-60

Napomene:

 • Cene su podložne korekcijama u zavisnosti od formata koji se radi
 • Cene se odnose na 
 • Dodatna obrada fotografija, tabela i grafikona koji se unose u tekst, dodatno poskupljuje cenu usluge
 • Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti

logo-header-rs

Learn-serbian-with-stasa-190x1602x

Proofreading-Tips-for-Writers-without-Editors-595x240

LEKTURU i KOREKTURU čini tim profesionalnih lektorki, lektora, prevodilaca, diplomiranih filološkinja i filologa, sa dugogodišnjim lektorskim, prevodilačkim, profesorskim, novinarskim i uređivačkim iskustvom.

Namera nam je da Vaše jezičke nedoumice razrešimo brzo i tačno. Svi tekstovi namenjeni objavljivanju, ličnoj ili poslovnoj komunkaciji zahtevaju stručnu proveru pre odlaska u štampu ili postavljanja na sajt, kako bi svetlost dana ugledali u najčistijoj pisanoj formi, a vaš rad kvalitetom izdvojili u moru drugih.